Ga naar de inhoud

Niersman

  Van metselaar tot megabouwbedrijf.

  Het fundament 1863-1935

  In 1863 nam Antoon Niersman(1840-1912) het timmer en metselbedrijf over van zijn moeder, de weduwe Johanna Vreeburg- de Bakker (eerder gehuwd met A. Niersman). Het bedrijf was maar klein. Het ging om wat metselwerk, witwerk en schoorsteenvegen. Daarnaast verrichtte Antoon onderhoudswerk aan boerderijen, woningen en molens. Antoon verdiende wat bij door de opbrengst van de tol van de Bestrate Binnenweg van Rijswijk naar De Vink. Ook was hij baanvakwerker bij de H.IJ.S.M. (Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij). In 1895 vestigde hij zich dichter bij de spoorbrug de Vink en opende daar een café.
  In 1904 nam Hendrik het bedrijf van zijn vader over. Hij deed vooral veel onderhoud aan stallen en woonhuizen. In 1905 bouwde hij zijn eerste grote werk, de rooms-katholieke jongensschool aan de Leidseweg. Deze is in 1986 afgebroken. Een ander groot werk was de renovatie van Het Haagsche Schouw in 1911. Het eeuwenoude tolhuis was bouwvallig. Het moest opnieuw opgebouwd worden in 18e-eeuwse stijl, met Vlaamse trapgevels en bijzondere vensterpartijen.

  De opbouw 1935-1960

  In 1936 namen twee zonen van Hendrik, Gerard en Piet het bedrijf over. Piet verhuisde rond 1950 naar de Leidseweg 200. De stallen daar werden ingericht als werkplaats. Regelmatig kochten de gebroeders stukjes grond langs de Leidseweg. In de avonduren maakten ze de bouwtekeningen. Als die goedgekeurd waren door de gemeentearchitect Turion dan kon er gebouwd worden. Zo ging dat ook bij de Krimwijk. Die huizen langs de Leidseweg moesten fl 5500,- per stuk opbrengen. In de crisistijd liep de verkoop minder goed. Ondernemers, die wel geld hadden ( o.a. Carel Begeer van de Zilverfabriek) zagen het als belegging en kochten hele blokken tegelijk.
  In februari 1945 werd de opslag- en bedrijfsruimte bij het bombardement op de spoorbrug van de Vink verwoest. Er ging veel materiaal verloren.
  In 1948 bouwden de gebroeders Niersman 44 woningen in de Nassauwijk in samenwerking met de aannemer Jo de Graaff. In 1950 kregen ze de opdracht de toren van de Laurentiuskerk te restaureren.
  Verder bouwde Niersman van 1952 tot 1955 woningen in de Vlietwijk en voerde het bedrijf de uitbreiding van de Parkschool uit en bouwde het Gezondheidscentrum.
  Maar de opdrachten kwamen niet meer alleen uit Voorschoten.
  Niersman zette schoolgebouwen neer in Amsterdam, Hillegom en Brielle. En evenzo veel woningen in o.a. Wassenaar, Leiderdorp, Sassenheim en Noordwijkerhout.
  Het bedrijf werd groter en de administratie ingewikkelder. Anton van Schie kwam in 1958 in dienst. Een boekhouder, die een nieuw systeem ontwikkelde en uitgroeide tot de spin in het web van het bedrijf. De verkoop, de verzekeringen en allerlei organisatorische zaken waren bij hem in goede handen.

  Hoogbouw 1960-2000

  In januari 1963 werd in de Groote Vink het 100 jarig bestaan van het bedrijf gevierd. In 1961 waren Henk, zoon van Gerard en Wim, zoon van Piet in het bedrijf gekomen. In de jaren 60 bouwde Niersman woningen in de Vlietwijk en het bejaardenhuis Roomburgh in Leiden van zeven verdiepingen. Voor de continuïteit bouwde Niersman niet alleen in opdracht maar ontwierp en bouwde ook eigen projecten. Dat waren onder andere de in 1968 gebouwde woningen aan de B. Gemmekelaan. Het ontwerp en de constructie van een bedrijfshal aan de Hoge Rijndijk zou uitgroeien tot de huidige Rijneke Boulevard.

  In 1979 verhuisde het kantoor naar de Rouwkooplaan 11. Toen het naastgelegen drukkersbedrijf Printhouse vertrok werd dit pand bij de bedrijfsruimte gevoegd.

  In 1998 kwam de zoon van Henk Niersman, Mark in het bedrijf. Mark vroeg Arie Stalenburg, een projectleider bij wie Mark stage had gelopen, om partner te worden in het bedrijf. Mark en Arie vullen elkaar goed aan. Mark is van de lange termijn strategie en de contacten met de klanten, de acquisitie en de creatieve inbreng. Arie is de projectleider, die alles organisatorisch, plan-technisch en financieel regelt.

  Nieuwbouw 2000- nu

  Het aantal werknemers is ongeveer gelijk gebleven maar er zijn duidelijke verschuivingen. Was Niersman ooit een ambachtelijk bedrijf, nu is het meer een hoofdaannemer, die het werk regisseert.
  Er is veel meer wet- en regelgeving gekomen. Voor je een bouwvergunning kunt aanvragen moeten er nu talloze onderzoeken worden gedaan; van archeologie en flora en fauna onderzoek tot chemische bodemanalyse.
  Ook levert vrijwel elk bouwproject tegenwoordig maatschappelijke weerstand op. Goede communicatie en transparantie is noodzaak geworden.
  Daarnaast is er een toenemende aandacht voor milieu en duurzaamheid. Nieuwbouw moet energieneutraal zijn. Dat stelt veel eisen aan kennis en bouwtechnologieën.

  De ambachtelijk status van het bedrijf is verdwenen. Niersman is uitgegroeid tot een grote bouwonderneming waar hoge eisen aan worden gesteld. De betrouwbaarheid en de kwaliteit is gebleven.

  Bronnen:

  • J.H.M.Sloof Voorschoten in bedrijf 2005
   A. Roon en J. Sloof 150 jaar Niersman. Het verhaal van de bouwers uit Voorschoten (1863-2013) Krikke Special Books
   Website
  • Antoon Niersman 1840 – 1912
  • Begroting metselwerk De Gouden Leeuw 1939
  • Piet en Gerard Niersman receptie 1955
  • Werk aan de uitbouw van de Sterrenwacht Leiden 1959
  • Arie Stalenburg, Wim Niersman, Henk Niersman en Mark Niersman voor hun nieuwe bedrijfspand aan de Veurseweg te Voorschoten (2000)