Ga naar de inhoud

Nu in het Museum

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Over onze collectie

Fanny Mazure schonk het museum een recent werk

Fanny Mazure heeft het museum begin 2023 een van haar recente werken geschonken. De Voorschotense Kunstkring (VKK) was twee weken te gast in het museum met een overzichtstentoonstelling van erelid Fanny Mazure. Tot nu toe…

Lees meer

Nieuwe aanwinst: schilderij Aeltsje Sierksma

Aeltjse Sierksma, erelid van Kunstgenootschap Voorschoten, schonk een van haar werken. Zij vierde in het museum haar 75e verjaardag. Ter gelegenheid daarvan overhandigde zij het werk aan bestuursvoorzitter Hans Rasch. Het is een voorstelling van…

Lees meer

Nieuwe aanwinst

Prijsband Voorschoten en Veur, 28 maart 1790. Een prijsband werd in het verleden uitgereikt aan leerlingen die op school buitengewoon goed presteerden. De leerling ontving een boek dat in een speciale band was gebonden. De…

Lees meer

Aanwinsten

Onderzoeksrapport van Johannes Goldberg, een landjonker op Berbice. In juni 2018 heeft het Museum Voorschoten het “Rapport der Commissie tot het onderzoek van de finantien van Holland, 1797” aangekocht. Johannes Goldberg (1763-1828) is een interessant figuur. Hij is…

Lees meer