Ga naar de inhoud

Privacy

Privacy

Wij verwerken en beveiligen persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking en andere geldende wet- en regelgeving. 

Op de website van Museum Voorschoten staan links naar andere websites. Museum Voorschoten kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop deze websites met uw gegevens omgaat. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site waarnaar wordt gelinkt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Museum Voorschoten
Voorstraat 17
2251 BL Voorschoten
(071) 561 62 42 (tijdens openingsuren)
info@museumvoorschoten.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers wanneer een aanmeld- of contactformulier op de website wordt ingevuld, bijvoorbeeld om vriend van het museum te worden. Wij verzamelen dan gegevens om contact te kunnen opnemen.

Mochten persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt dan in deze privacyverklaring of in de specifieke informatie bij een aanmeld- of contactformulier staat, wordt u vooraf op de hoogte gesteld. Tevens worden deze gegevens alleen verwerkt met uw toestemming. Daarnaast wordt u geïnformeerd als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en vragen wij wanneer dat nodig is om toestemming. 

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
Na het invullen van een contactformulier worden uw persoonsgegevens doorgestuurd naar een medewerker van het museum.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor het doeleinde waarvoor deze zijn verstrekt. Hoe lang dat is, verschilt van enkele maanden tot jaren. Soms zijn we wettelijk verplicht om gegevens langer te bewaren. Persoonsgegevens die wij niet langer nodig hebben verwijderen wij. Gegevens die wij willen gebruiken voor analyses maken we anoniem.

Veiligheid van je gegevens
Wij doen er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Medewerkers van Museum Voorschoten hebben alleen noodzakelijkerwijs toegang tot persoonsgegevens. Systemen waarin persoonsgegevens worden bewaard zijn beveiligd met een wachtwoord. Indien persoonsgegevens door een derde worden verwerkt maken wij afspraken over beveiliging, gebruik en bewaren van de gegevens.

Wat zijn uw rechten?
U hebt diverse rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder dat op correctie, inzage, bezwaar en vernietiging. Een volledig overzicht van deze rechten staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u van één van de rechten gebruik wilt maken neemt u contact op met ons door te mailen naar info@museumvoorschoten.nl. Daarnaast hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dat het geval is, meld deze dan eerst bij ons via info@museumvoorschoten.nl.

Vragen
Als u nog vragen of opmerkingen heeft stuurt u een brief of mail naar ons naar respectievelijk bovenstaand adres of info@museumvoorschoten.nl.

Wijzigingen 
Wij kunnen deze privacyverklaring altijd aanpassen, bijvoorbeeld als er wetswijzigingen zijn. Het is daarom raadzaam om de verklaring regelmatig te raadplegen. 

Privacyverklaring website museumvoorschoten.eu | versie 4-5-2021