Ga naar de inhoud

Nieuwe aanwinst: schilderij Aeltsje Sierksma

    Aeltjse Sierksma, erelid van Kunstgenootschap Voorschoten, schonk een van haar werken. Zij vierde in het museum haar 75e verjaardag. Ter gelegenheid daarvan overhandigde zij het werk aan bestuursvoorzitter Hans Rasch. Het is een voorstelling van het beeld ‘Rituele depositie’ van Frans en Truus van de Veld. Deze beeldengroep herinnert aan het oude veenpad dat is aangetroffen bij de bouw van de wijk Allemansgeest.