Ga naar de inhoud

Tegeltjeswijsheden in Museum Voorschoten

    Tijdens de tijdelijke sluiting fungeerde de etalage aan de Voorstraat als een minimuseum. Daar waren onder meer voorwerpen van de Bond Zonder Naam te zien.

    ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Wie kent deze spreuk niet? De bron van deze uitspraak is echter veel minder bekend. In de jaren dertig van de vorige eeuw begon pater Henri de Greeve met zijn radiopraatjes in het KRO-programma ‘Het Lichtbaken’. Hij zette zich met veel energie in voor mensen in nood. In 1938 richtte hij de Bond Zonder Naam op, een beweging die geënt was op naastenliefde zonder te letten op geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Zijn spreuk over de verbetering van de wereld was de eerste van een hele serie, en zou ook de beroemdste worden. De bond werd bekend onder de afkorting BZN, niet te verwarren met de popgroep die de laatste dertig jaar van de vorige eeuw populair was. In 1950 droeg De Greeve de leiding over aan pater Willem Loop. De beweging groeide en raakt bekend door acties als sterritten voor mensen die anders nooit hun huis uit zouden komen. Met vrijwilligers hielp de bond de allerarmsten aan de eerste levensbehoeften. Oprichter pater De Greeve overleed in 1974.

    Maar wat is de band met Voorschoten? In het begin van de jaren tachtig raakte de bond in financiële problemen, dus werd er gezocht naar goedkopere kantoorruimte. Op de buitenplaats Beresteijn, gelegen aan de Leidseweg in Voorschoten, waren in die tijd de montfortanen gevestigd, een rooms katholieke kloosterorde. Nu wil het geval dat de leiding van de BZN ook tot die orde behoorde. Op Beresteijn was wel ruimte in het oude schoolgebouw, en zo kwam het kantoor van de bond in Voorschoten terecht. Dat duurde tot 2006, toen BZN samenging met Cordaid en verhuisde naar Den Haag. Voorwerpen als een borstbeeld en een portret van pater De Greeve en heel veel bordjes, wandtegels en borduurwerken met spreuken zijn toen aangeboden aan Museum Voorschoten.

    De Bond Zonder Naam is bekend geworden door de spreuken, waarvan de meeste nog heel actueel zijn. Wat te denken van ‘Leven zonder masker: wat een feest’ en ‘Zolang we moed hebben, hebben we een toekomst’. Een aantal van die spreuken was te zien in de etalage van het museum, samen met een borstbeeld van de oprichter pater Henri de Greeve.