Ga naar de inhoud

Nieuwe aanwinst

    Prijsband Voorschoten en Veur, 28 maart 1790. Een prijsband werd in het verleden uitgereikt aan leerlingen die op school buitengewoon goed presteerden. De leerling ontving een boek dat in een speciale band was gebonden. De Voorschotense prijsband is voorzien van een perkamenten band en bevat een exemplaar van de Cathechisatie geschreven door Abraham Hellenbroek. Op de band is in bronzen letters op de voorzijde de tekst “Voorschoten en Veur” en op de achterzijde “1790” gestempeld. Op het schutblad lezen wij de tekst: “Het Leerzaame Kind / Johannes Louis Dekkers / Word deeze Eerste Prijs in de / Eerste Classis ter belooning / van Zijne naarstigheid door / Predikant en Kerkenraad van Voorschooten en Veur / toegelegt. / Voorschooten 28 Maart 1790 / Hetwelk getuige W. Bouvink Pred.”
    Wie was deze naarstige Johannes Louis Dekkers? Natuurlijk gaan wij nog verder op onderzoek uit, maar wie het weet mag het zeggen…