Ga naar de inhoud

Burgemeester, ‘Vestigt u te Voorschoten’

  Op vrijdag 18 juni kreeg burgemeester Nadine Stemerdink in Museum Voorschoten een exemplaar van het boekje ‘Vestigt u te Voorschoten’ uit 1932 overhandigd. Het museum heeft het boekje opnieuw laten drukken. 

  ‘Gelegen in het hart des lands aan den oudsten en drukst bereden spoorweg, de lijn Amsterdam – Rotterdam, geniet Voorschoten toch niet díe bekendheid, als waarin verscheidene plaatsen van geringer zielenaantal zich mogen verheugen’

  Met deze fraaie zin opent het boekje ‘Vestigt u te Voorschoten’, uitgegeven in 1932

  Het is een gids voor Voorschoten met hoofdstukjes over de geschiedenis van het dorp, de ligging, verbindingen, bronnen van bestaan, gemeentebestuur, onderwijs, kerkgenootschappen etc. Er staan ook veel advertenties in van bedrijven en kantoren met in Voorschoten nog steeds bekende namen. Met deze uitgave probeerde de gemeente destijds forensen over te halen zich in Voorschoten te vestigen. De toenmalige burgemeester, E. Vernède, schreef een voorwoord.

  Museum Voorschoten werd in 2016 opgenomen in het Museumregister. Ter gelegenheid van het eerste lustrum als geregistreerd museum heeft het bestuur het boekje ‘Vestigt u te Voorschoten’, onderdeel van de museumcollectie, opnieuw laten drukken. Voorzitter Hans Rasch overhandigde het eerste genummerde exemplaar aan burgemeester Stemerdink.

  Het was voor het museum ook een mooie gelegenheid kennis te maken met de nieuwe burgemeester. Zij kreeg een korte rondleiding.De kleine tentoonstelling ‘Het verhaal van Voorschoten’, over het dorp door de eeuwen heen, en de expositie ’15 jaar Quiltgroep de Vlietsteek’, met kleurrijke quilts, is door alle burgers van Voorschoten en ver daarbuiten te bezoeken.