Ga naar de inhoud

Sponsors

Museum Voorschoten is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarom betaalt de belastingdienst in veel gevallen mee aan uw giften. Voor giften aan een culturele ANBI geldt momenteel een vermenigvuldigingsfactor van 1,25.

Alle jaarlijkse giften zijn aftrekbaar in het jaar van de gift. Daarvoor geldt wel dat het totaal van al uw giften tenminste € 60,- moet bedragen of 1% van uw verzamelinkomen. Het meerdere is aftrekbaar.

Voor periodieke giften geldt deze minimumbepaling niet. Doet u een gift aan een culturele ANBI dan krijgt u hiervoor extra aftrek. Wanneer u uw aftrek berekent mag u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25% Voor deze aftrek geldt een maximum van € 1250,- Uw gift is altijd aftrekbaar in het betreffende jaar. Valt u met uw inkomen in de 49,5% inkomstenbelastingklasse dan is uw voordeel aanzienlijk zoals uit het volgende twee voorbeelden blijkt.

* Stel: u schenkt jaarlijks €300,- . Dat geeft u een fiscale aftrekpost van 1,25 maal € 300,- is €375,-. Bij een marginale belastingdruk van 49,5% vermindert uw inkomstenbelasting met €185,63 zodat uw netto gift uitkomt op €114,38. Dat is minder dan €10,- per maand.

** Stel: u schenkt jaarlijks €75,- . Dat geeft u een fiscale aftrekpost van 1,25 maal €75,- is €93,75. Bij een marginale belastingdruk van 49,5 % vermindert uw inkomstenbelasting met €46,41 zodat uw netto bijdrage uitkomt op €28,59 per jaar. Dat is minder dan €2,50 per maand.

Meer weten? Stuur ons een mailtje en we nemen contact met u op