Ga naar de inhoud

Museum Voorschoten: de collectie

    Museum Voorschoten bewaart, verzamelt en ontsluit de oude én recente dorpsgeschiedenis. Hiermee wil het museum de bezoekers inspireren met kunst, cultuur(historie) en educatie, door verbindingen te leggen tussen verleden en heden, en door een culturele ontmoetingsplaats en een platvorm te zijn voor jong en oud.

    Het verzamelbeleid van Museum Voorschoten heeft tot doel de historie en het culturele erfgoed van Voorschoten te bewaren, te verzamelen, te onderzoeken en te presenteren.
    In de collectie van het museum bevindt zich (historisch) materiaal uit verschillende deelgebieden als sociale geschiedenis, kerk en godsdienst, onderwijs en opvoeding en beeldende kunst. Voor zowel langdurige als kortlopende tentoonstellingen wordt onze eigen collectie aangevuld met bruiklenen.

    Voor het daadwerkelijk uitvoeren van het verwervingsbeleid heeft het bestuur van Museum Voorschoten een Collectie Beheer Groep (CBG)  ingesteld, bestaande uit deskundigen op de diverse verzamelgebieden onder voorzitterschap van een lid van het bestuur. Deze commissie verzorgt de registratie in Adlib  (softwarepakket voor professioneel collectiemanagement) naast de materiële berging van de aanwinsten. Ook geeft de CBG aan welke stappen met betrekking tot het beheer genomen moeten worden.