Ga naar de inhoud

Terugblik Zomertentoonstelling ‘Het verhaal van Voorschoten’ en 50 jaar OGLV

  Van 15 juni t/m 4 september 2022 was de tentoonstelling ‘Het verhaal van Voorschoten’ te bezoeken. De ondertitel van de expositie zou ‘Voorschoten door de eeuwen heen’ kunnen zijn. Voorwerpen, schilderijen, prenten en beelden vertelden het verhaal, te beginnen bij zo’n 3000 jaar voor Christus. Ook vierden we met een kleine tentoonstelling het 50-jarig jubileum van de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten (OGLV).  

  We vertellen het verhaal van Voorschoten aan de hand van een aantal thema’s of hoofdstukken. Het begint zo’n 5000 jaar terug met de sporen van de oudste bewoning. Rond het begin van de jaartelling waren de Romeinen in onze streken. Het kanaal van Corbulo werd gegraven, waarvan de resten tot het UNESCO Werelderfgoed behoren.

  De eerste vermelding van het dorp dateert uit de vroege middeleeuwen. Er worden vondsten van diverse opgravingen in het dorpscentrum getoond, waarbij de focus ligt op de drinkwatervoorziening. Zo is er een zogenoemde tonput te zien.

  Het rijke agrarische verleden en de buitenplaatsen komen aan bod. Rond 1750 telde Voorschoten zo’n 25 buitenplaatsen, waar de elite van Leiden en Den Haag de zomer doorbracht. We richten de schijnwerpers op de familie Treub. Jacob Petrus Treub, de beroemde burgemeester uit de 19e eeuw, heeft veel betekend voor het onderwijs en de modernisering van de plattelandsgemeente. Ook zijn zonen hebben het ver geschopt. Uiteraard besteden we aandacht aan de Zilverfabriek, de aardewerkfabriek Groeneveldt en stoffendrukkerij Het Paapje, voorbeelden van de kunstnijverheid.

  Voorschoten was van oudsher een handelsknooppunt, gunstig gelegen aan de heerweg en de Vliet. Het dorp kreeg een jaarmarkt, waar de paardenmarkt uit voortgekomen is. In de 19e eeuw kwam de trein, gevolgd door de stoomtram en tenslotte de beroemde elektrische ‘Blauwe Tram’. Het agrarische dorp groeide uit tot een forensengemeente.

  Nieuw is het thema over het culturele leven na de tweede wereldoorlog. Denk hierbij aan de Voorschotense Kunstkring, het Creativiteitscentrum Oud Woelwijck, het Cultureel Centrum, het Greenway theater en het zangkoor Exultate Deo.

  De Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten (OGLV) bestaat inmiddels (ruim) 50 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum zijn er in de kleine zaal een paar vitrines ingericht. Het gaat over de oprichting van de Stichting OGLV in 1971, met mejuffrouw Begeer als een van de initiatiefnemers. De jaarlijkse organisatie van Open Monumentendag, een van de belangrijkste activiteiten van de vereniging, komt uiteraard aan bod. Voorwerpen, publicaties en documenten ondersteunen het verhaal van 50 jaar inzet van OGLV voor het behoud van het plaatselijk erfgoed, het groen en milieu, kortom: voor het behoud van Voorschoten als aangename woongemeente.