Ga naar de inhoud

Aap, noot, mies – op school in Voorschoten

    Het onderwerp van de expositie ‘Aap, noot, mies’ is bekend terrein: we hebben immers allemaal op school gezeten. Deze tentoonstelling gaat over het onderwijs in het algemeen en over de Voorschotense scholen in het bijzonder.

    Het begint met een grote verzameling klassenfoto’s. Veel Voorschotenaren zullen zichzelf, hun klasgenoten en vroegere vriendjes en vriendinnetjes herkennen. Leuk om de kleding in de loop van de tijd te zien veranderen! Maar niet alleen de mode, ook de onderwijsmethoden wijzigden, vooral wat lezen en rekenen betreft.

    De verzuiling speelde in de 20e eeuw een grote rol: er waren protestants-christelijke, rooms-katholieke en openbare scholen. Daarnaast kende Voorschoten nog de Nutschool, de Rudolf Steiner-kleuterschool en de ambachts-tekenschool. Heel bijzonder voor het dorp is natuurlijk The British School in The Netherlands. Panelen met foto’s geven een mooi overzicht van de Voorschotense scholen vanaf de 19e eeuw. Hoe de terugloop in leerlingenaantal na 1970 weer leidde tot fusies en samenwerkingsverbanden.

    Wat is er op de tentoonstelling nog meer te zien? In vitrines zijn allerlei schoolattributen van vroeger uitgestald zoals leer- en leesboekjes, griffels en leitjes, maar ook bekers en medailles van de verschillende Voorschotense scholen. Er is een heus klaslokaaltje uit de jaren ’50 ingericht met alles erop en eraan. Op videoschermen komen oud-leerlingen en leerkrachten aan het woord die herinneringen ophalen aan het onderwijs in Voorschoten.

    De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 11 februari.