Ga naar de inhoud

Museum Voorschoten is weer open!

    Wij zijn blij dat we weer bezoekers mogen ontvangen, want dat is toch de bedoeling van een museum!
    Reserveren voor een bezoek is niet nodig. Als er veel bezoekers tegelijk in de zalen zijn kan u gevraagd worden even te wachten of later terug te komen.
    Bij het betalen geven wij de voorkeur aan pinnen, ook voor kleine bedragen.